Doneer

Onze stichting SATB2 Syndroom Nederland - België is een vrijwilligers organisatie (het bestuur ontvangt geen vergoeding) en draait volledig op donaties. Naast ouders kunnen natuurlijk ook andere geïnteresseerden een donatie geven zodat wij ontmoetingsdagen kunnen blijven organiseren en onze website kunnen laten beheren. De website heeft een forum waarop ouders onderling contact hebben wat erg belangrijk is.

Manieren om te geven

Geef.nl

In 2021 zijn wij een actie gestart via Geef.nl om de stichting te kunnen starten. Vooral in het eerste jaar zijn er hoge kosten zoals oprichting stichting bij notaris en ontwerpen website.

Via de bank

Bank

Ook is het mogelijk om direct een donatie te doen op onze bankrekening:

NL 62 INGB 0007 4555 85

Ten name van Stg SATB2-Syndroom NL BE

Image by rupixen.com